siêu bão Michale: Ảnh, video: Siêu bão Michael tàn phá bờ nam nước Mỹ