Siết cổ chồng: Ghen tuông, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự thú