SEAL Thái Lan: Các cầu thủ nhí Thái Lan mơ làm đặc nhiệm SEAL sau khi được giải cứu