SEA Games: Đội hình tiêu biểu ĐNÁ năm 2017: Chỉ 2 cầu thủ Việt Nam