say ruợu: Rượu hải mã - Viagra cho quý ông

  • Rượu hải mã - Viagra cho quý ông

    Rượu hải mã - Viagra cho quý ông

    Hải mã bắt về, rửa sạch, mổ bụng, bỏ ruột, uốn đuôi cho cong tròn lại, rồi phơi hay sấy khô. Hoặc ngâm hải mã vào rượu hồi hoặc rượu quế một thời gian để khử mùi tanh rồi mới phơi hoặc sấy khô.

  • Hơn 3000 năm trước, vị vua Trung Quốc này đã tổ chức ‘đại tiệc sex’ quy mô siêu khủng

    Hơn 3000 năm trước, vị vua Trung Quốc này đã tổ chức ‘đại tiệc sex’ quy mô siêu khủng

    Lịch sử hơn 5000 năm các triều đại phong kiến Trung Quốc chẳng thiếu những vị vua đam mê tửu sắc, suốt tháng quanh năm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Nhưng xét về độ “chơi ngông” và “chơi chất” thì có lẽ không ai sánh được với Đế Tân – vị vua cuối cùng của đời nhà Thương. Hay còn được gọi là Trụ Vương!