say nắng: Truy tìm chủ spa vụ nữ sinh mù mắt khi nâng mũi