Sau ánh hào quang Lê Giang: Trấn Thành bị tòa án triệu tập vì liên quan đến vụ kiện