Sau ánh hào quang Lê Giang: Duy Phương bật khóc tại tòa án trong phiên hòa giải vụ kiện 'Sau ánh hào quang'