sát nhân: Hơn 600 nhân sự tập vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông