Sát hại: Kẻ sát hại mẹ già gần 90 tuổi ở Bắc Giang từng nhiều lần bạo hành vợ