Sát hại: Hận tình, nửa đêm sát hại vợ chồng bạn gái cũ