Sát hại: Time chọn nhà báo Arab Saudi bị sát hại là 'Nhân vật của năm'