Sapporo: Người Nhật đã phải nể phục tài năng của Messi Thái Lan