sập gỗ cẩm nghìn năm: Chiếc sập gỗ cẩm nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội