sập gỗ bạc tỷ của đại gia: Chiếc sập gỗ cẩm nghìn năm tuổi giá hơn 3 tỷ ở Hà Nội