sao Việt: Những danh xưng khiến sao Việt tổn thương chỉ muốn quên ngay lập tức