Sao nữ Smallville: Vụ kiều nữ 'Smallville' bị bắt: Tà giáo tình dục ngừng hoạt động