Sao Hoa ngữ: Chương Tử Di đáp trả khi bị hỏi khó về chuyện cạnh tranh với Phạm Băng Băng và Triệu Vy