Sao Hoa ngữ: Khổ thân Lâm Tâm Như, thêm một bức ảnh 'dìm hàng' để đời tiếp tục được lên sóng