Sao Hoa ngữ: Dương Mịch cười lớn khi Angela Baby suýt 'ngã sấp mặt'