sang Mỹ chữa bệnh: Tảng lờ chuyện sang Mỹ sinh con nhưng Phạm Hương lại để lộ chiếc nhẫn lạ trên ngón tay áp út