Sang đường: Thông tin mới vụ 4 siêu xe bỏ rơi bên đường ở Bắc Kạn