Sang đường: Clip: Ô tô đâm trúng bà cụ sang đường, người xem còn phát hiện hành động gây tranh cãi hơn