Sản phụ: Phụ nữ có thể bị bệnh phụ khoa, vô sinh, nếu còn giữ 3 thói quen cực kỳ tai hại