sàn đấu Judo: Video: Để điện thoại rơi trên sàn đấu, võ sĩ judo bị loại