Sân bay Vinh: Tàu sân bay duy nhất của Nga có nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn