sân bay Vân Đồn: Video: Nghi thức phun vòi rồng đón tàu bay đầu tiên ở sân bay Vân Đồn