Samsung Galaxy Note 9: Samsung có thể bỏ hẳn camera selfie trên Galaxy Note 10