sai phạm của ông nguyễn xuân anh: Lí do ông Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động HĐND TP Đà Nẵng