Rút tiền ATM: Bắt kẻ dùng ớt trét vào mắt người rút tiền tại cây ATM để cướp tài sản