Rút tiền ATM: Lợi dụng lỗ hổng, giám đốc ngân hàng 'hack' cây ATM, rút trộm 1 triệu USD