rút tiền: Sắp có lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

  • Sắp có lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

    Sắp có lộ trình chuyển 70 triệu thẻ ATM sang thẻ chip

    Ban soạn thảo đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thống đốc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa cũng như lộ trình chuyển đổi 70 triệu thẻ ATM từ thẻ từ sang thẻ chip.

  • 'Chiêu' tiết kiệm trăm nghìn tiền phí giao dịch ATM

    'Chiêu' tiết kiệm trăm nghìn tiền phí giao dịch ATM

    Thông tin nhiều ngân hàng điều chỉnh phí rút tiền nội mạng tại máy ATM và tăng một số khoản phí dịch vụ khiến nhiều chủ thẻ lo lắng. Vậy làm cách nào để tiết kiệm một cách tối đa các loại phí liên quan tới thẻ, trong đó có phí rút tiền tại các cây ATM?