Rượt đuổi CSGT: Trần tình bất ngờ của người đàn ông dọa đánh nữ CSGT phát nước miễn phí cho người đi đường