Ronaldo sang Juventus: Real Madrid bán Ronaldo: Khi 'cáo già' Perez đã tận dụng hết CR7