Ronaldo sang Juventus: Ronaldo bồi hồi trở lại Old Trafford, sẵn sàng quyết đấu M.U