Ronaldo chuyển đến Juventus: Lãnh đạo Bayern bất ngờ khi Juventus chi đậm cho Ronaldo