Ronaldo chuyển đến Juventus: Ronaldo là lý do khiến cả thế giới quan tâm đến Juventus