Ronaldo: Tròn 15 năm trước, Cristiano Ronaldo khởi đi hành trình huyền thoại