Rocker Nguyễn đập đá: Rocker Nguyễn tàn tạ vì trầm cảm, phủ nhận tin đồn 'đập đá'