rocker Nguyễn: Rocker Nguyễn viết thư trước khi đi Australia, rời showbiz sau ồn ào