robot khoan đường hầm: Video: 3 tháng tháo lắp robot khổng lồ để khoan hầm metro thứ 2 Sài Gòn