Rich kid: Thần thái đỉnh cao của nữ giám đốc Singapore giúp cô nổi bật trong hội Rich Kid châu Á