Rich kid: Phan Thành - Thiếu gia chăm 'thả thính' nhất Việt Nam: Dăm bữa nửa tháng lại có một cái status đầy ẩn ý!