Rich kid: Hot girl hội Rich Kid - Thảo Tiên khoe ảnh chụp chung với David Beckham ở Singapore