rét đậm: Dự báo thời tiết 23/1: Miền Bắc ấm 28 độ trước khi rét đậm