rắn hổ mang mây: Đổ xô đi xem rắn hổ mang chúa 'khổng lồ', du khách 'vỡ mộng'