ra mắt xe: Báo Anh vén màn bí mật về tốc độ không tưởng 12 tháng ra được xe của VinFast