ra mắt nhà người yêu: Gặp bố người yêu đi ra từ nhà nghỉ, tôi mếu mặt khi biết sự thật ghê tởm về ông