Quỳnh búp bê: Mạnh Quân: 'Tôi sợ nói trái ý vợ rồi gây ra cãi nhau'