Quyền sử dụng đất: 175 hộ dân ở Hải Phòng được trả lại sổ đỏ sau nhiều năm khiếu kiện