quyền phát sóng ASIAD 2018: VTV xác nhận thông báo... nhầm chuyện mua bản quyền phát sóng Asiad 2018