Quyền Linh: MC Quyền Linh tiết lộ gây sốc: Sẽ tạm dừng mọi hoạt động showbiz!