Quốc lộ 1A: Hàng loạt xe đâm nhau liên hoàn, tài xế rơi ra ngoài tử vong