Quốc lộ 1A: Tông vào đuôi xe container, phụ xe chết bẹp trong cabin