Quốc lộ 1A: Yêu cầu Bộ Công an làm rõ việc bao che xe chở cây 'khủng'