Quẹt thẻ: Lũ quét tăng đột biến: Vì sao chưa thể dự báo?