quét mã độc: Hướng dẫn khi Facebook yêu cầu quét virus