quay super slow-mo: Bản cập nhật đầu tiên của Note9 cho phép người dùng lựa chọn độ dài video khi quay Super-Slow-Motion