Quảng cáo trên facebook: Cộng đồng marketing VN náo loạn vì tính năng mới của Facebook