Thế giới

Ứng viên thay thế MiG-21 Việt Nam đến từ Ấn Độ

HAL Tejas là chiếc tiêm kích đa năng hạng nhẹ (LCA) do Ấn Độ nghiên cứu phát triển, nó được coi là một trong những ứng viên có thể thay thế vai trò của MiG-21 trong KQVN.
 
 
Theo Việt Hùng (Dailo.vn)