Quân Sự

Những chiến đấu cơ 'cánh vịt' có khả năng không chiến tốt nhất

Trong ngành hàng không học, canard - cánh mũi (tiếng Pháp của từ vịt) dùng để chỉ một hình dạng của cánh cố định trên khung máy bay.

Đây là một loại cánh giống với cánh đuôi nhưng lại ở trước cánh chính của máy bay, chứ không ở đằng sau như những máy bay truyền thống.

Theo Tuấn Trung - Hà Linh (Soha/Trí Thức Trẻ)