Quân Sự

Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt

Binh sĩ Mỹ huấn luyện chiến đấu trên khắp thế giới

Các cuộc tập trận bắn đạn thật giúp binh sĩ Mỹ làm quen với các loại vũ khí đa dạng và nâng cao năng lực chiến đấu trong mọi tình huống.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Đặc nhiệm Mỹ tham gia huấn luyện nâng cao khả năng tác xạ tại Kaserne, Đức.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính Mỹ khai hỏa súng M294 SAW trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại căn cứ chung McGuire-Dix-Lakehurst, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính bắn tỉa Mỹ tham gia huấn luyện hóa trang và tiêu diệt mục tiêu tại căng cứ Không quân Eglin, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính dù Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại thao trường Grafenwoehr, Đức.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật bảo vệ căn cứ tại Slovenia.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Bộ binh Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật bảo vệ căn cứ và tấn công mục tiêu đối phương tại thao trường Good Hope, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật cùng lính Anh tại thao trường Grafenwoehr, Đức.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính bắn tỉa Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu quan trọng tại Thuumrait, Oman.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams khai hỏa trong cuộc tập trận tại Fort Benning, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Bộ binh Mỹ khai hỏa súng cối 120mm trong đợt tập trận bắn đạn thật ở Fort Campbell, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Bộ binh Mỹ khai hỏa súng cối 120mm M120 trong đợt tập trận bắn đạn thật tại Fort Drum, Mỹ.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Binh sĩ Mỹ nã đạn vào mục tiêu giả tưởng trong cuộc tập trận bắn đạn thật Alligator Dagger tại Djibouti.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính trinh sát Mỹ phóng tên lửa Sting trong cuộc tập trận mang tên Artemis Strike trên đảo Crete, Hy Lạp.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Binh sĩ Mỹ khai hỏa súng M240 trong cuộc tập trận phản ứng nhanh tại Djibouti.
Mục kích binh sĩ Mỹ trong các cuộc tập trận bắn đạn thật ác liệt
Lính Mỹ bắn súng M136E1 AT4-CS trong đợt huấn luyện tại căn cứ chung Elmendorf-Richardson, Alaska.

Theo Trần Khánh (Vov.vn)