Thế giới

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hoạt động như thế nào

THAAD là viết tắt của Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối, hệ thống sẽ được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc để đối phó mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.
 
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hoạt động như thế nào